CETIP a ÚEL SAV na ISIRC 2018: “Prepojenie Spoločenských a podnikových inovácií”

Zástupca CETIP, Martin Špaček, a zástupca Ústavu ekológie lesa SAV, Tomáš Szabo, sa zúčastnili ISIRC 2018 usporiadanej v nemeckom Heidelbergu. ISIRC (International Social Innovation Research Conference) je popredná svetová vedecká konferencia o výskume spoločenských inovácií. Konferencia spája odborníkov z celého sveta a otvára diskusiu o spoločenských inováciách z rôznych perspektív a uhlov pohľadu. Konferencia sa konala na pôde najstaršej nemeckej univerzity Ruprecht-Karls-University v Heidelbergu.

Deň pred zahájením konferencie sa konal workshop pre doktorandských študentov z celého sveta, na ktorom Tomáš Szabo prezentoval doterajšie výstupy svojej dizertačnej práce na tému Spoločenské inovácie na podporu kvality života v marginalizovaných územiach. Vďaka tejto možnosti získal cennú spätnú väzbu od uznávaných svetových lektorov a profesorov.

Na konferencii, ktorá sa konala od 3. do 5. septembra, bolo vidieť množstvo zaujímavých prednášok zameraných na spoločenské inovácie. Boli tu prezentované rôzne teoretické výstupy až po konkrétne prípady z realizovaných prípadových štúdií. Projekt SIMRA tu mal pomerne významné zastúpenie, kedy s ním boli spojené aj dve špeciálne sekcie. Martin Špaček na jednej z nich prezentoval niektoré výstupy z projektu SIMRA v príspevku venovanému Porozumení spoločenských inovácií v marginalizovanych vidieckych oblastiach. Konferencia mala veľmi zaujímavý program obohatený o večerné spoločné aktivity ako recepcia s prezentáciou miestnych príkladov spoločenských inovácií či spoločné grilovanie v bývalej hasičskej stanici. Konferencia bola dobrou príležitosťou na spoznanie ostatných účastníkov, ktorí sem prišli z celého sveta.

 

Na budúci rok sa konferencia presunie do škótskeho Glasgowa.

 

Fotografie:

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *